Digitala utbildningar för dig och din personal

Text

Nu har ni möjlighet att kompetensutveckla ert företag i digital marknadsföring. City Örebro har tillsamman med Örebro kommun och Region Örebro län tagit fram ett utbildningspaket i
Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering.

Nu kan varje företag kompetensutveckla sin personal utan kostnad. Varje kurs består av ett antal videofilmer där varje filmdel är ca. 5-10 minuter. Filmerna är mobilanpassade för att öka tillgängligheten.

Utbildningsmaterialet hittar ni på http://www.citykompetens.se/
Klicka på Örebro kommuns eller Region Örebro läns logotyp så kommer ni till utbildningarna.

Lösen: Örebroslott2020