1

Viktig info till företag från kommunen!

promotions

Kommunen satsar på att stötta lokala företag i Örebro – anställda får 500 kr var i presentkort att handla för hos de företag som ansluter sig.

Kommunen satsar på att stötta lokala företag i Örebro kommun under hösten 2020. Anställda får 500 kr var i presentkort att handla för lokalt. Totalt handlar det om ca
8 Mkr och 15 000 presentkort. Anslut ditt företag till presentkortet så att vi kan handla hos just dig.

För att både tacka medarbetare och stötta lokala företag har Örebro kommun beslutat att ge alla medarbetare en tackgåva med anledning av coronapandemin. Tackgåvan är i form av ett presentkort till ett värde av 500 kronor uppdelat på fem digitala presentkort à 100 kr.

Presentkorten används för köp hos företag som har fast försäljningsställe inom
Örebro kommuns geografiska gräns och som anslutit sig till den digitala presentkorttjänsten som upphandlats. Presentkorten kommer att vara giltiga mellan
6 oktober till 31 december 2020. Branscher som är aktuella för presentkorten är:

  • Hotell, restaurang, café, besöksnäring, upplevelse, sällanköps- och detaljhandel,
  • städ- och hemmatjänster, frisör, massör och hälsovård.
  • Systembolaget samt företag som säljer fordonsbränsle omfattas inte.

Anslut ditt företag så snart som möjligt
www.orebro.se/presentkort kan du läsa mer om hur det fungerar och ansluta ditt företag.

Kontakt
För frågor kontakta Örebro kommuns Servicecenter på telefon 019-21 10 00 eller mail servicecenter@orebro.se

Handla lokalt-kampanj fram till jul
Örebro kommun krokar arm med företag och organisationer inom handel och servicenäring för att uppmana Örebroarna att handla på hemmaplan i höst och fram till jul. Presentkorten ovan är en del i detta. Kommunens satsning kommer dock att följas upp med ytterligare kampanjer från handeln och besöksnäringens sida för att lyfta fram de ordinarie presentkorten som ett utmärkt sätt att ytterligare stötta de lokala företagen, inte minst inför julen.