Nya tider kräver nya lösningar – Nu mer än någonsin!

promotions

Splitgrid är en ny systemvara som kopplas mot butikens befintliga kassasystem. När integrationen är gjord, fördelar Splitgrid kassamedel till leverantör eller annan part enligt det avtal som tecknats.

Fördelen för butiken:

  • Minskar kapitalbindningen i varulagret
  • Riskminimerar
  • Skapar möjlighet till optimalt utbud

Fördelen för leverantör:

  • Minimerar risken i affären
  • Får löpande försäljningsstatistik
  • Skapar möjlighet till ökad distribution

Hur funkar det? (länk till hemsida med film)
Butiksaktören tecknar ett avtal med Splitgrid för att få programvaran installerad i den utvalda butiksdatamiljön. Tillsammans med installationen tecknas ett avtal mellan leverantör och butiksaktören som reglerar den fördelningar som skall göras. Splitgrid har avtalsmallar. Sedan är fördelningen igång!

Man kan använda Splitgrids betallösning på följande sätt:

  • Bearbeta befintliga leverantörer att låna ut sitt varulager och vid försäljning fördelar Splitgrid pengarna och information per automatik.
  • Upplåta delar av er butiksyta till intresserade leverantörer.
  • Shop in shop. Vi ser till att pengarna fördelas på ett korrekt sett till alla inblandade.
  • Minimera administrationen i samband med kommissionsuppgörelser, och förbättra integrationen mot leverantörerna.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar

Rosalie och Göran

 

Rosalie Pellerone, rosalie.pellerone@splitgrid.com

Key Account Manager

Mobil: (+46) 760508208

Göran Eriksson, VD

goran.eriksson@splitgrid.com 

(+46)701-528 208

 

Splitgrid AB, www.splitgrid.com