Örebro kommun agerar gemensamt över partigränserna för att främja näringslivet!

Publicerat på Friday, March 20news

Den politiska ledningen inom Örebro kommun jobbar tillsammans med kommunens förvaltningar för att underlätta för näringslivet som drabbas av konsekvenser på grund av coronaviruset. Bland annat fattas beslut om att tidigarelägga perioden för uteserveringar.

– Sedan kommunen gick upp i stabsläge i slutet av förra veckan har vi arbetat för att lösa de akuta situationerna först. Nu har vi också börjat titta på hur kommunen kan underlätta för det lokala näringslivet. Det är viktigt att vi även efter krisen har ett fungerande samhälle med livskraftiga företag som ger många Örebroare möjlighet till försörjning och kommunalrådet med ansvar för samhällsbyggnadsområdet har fått ett särskilt ansvar att hålla ihop det arbetet på politisk nivå, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

För att underlätta för ekonomiskt drabbade företag arbetas med att se över vilka lagmässiga möjligheter det finns att ge anstånd för olika kommunala taxor och avgifter. Mer samlad information om vilka konkreta åtgärder som vi föreslår kommer inom kort.

– Det här är en unik situation och nu är det viktigt att vi i möjligaste mån lokalt stöttar våra företag genom konkreta åtgärder. Om vi exempelvis får igång uteserveringar tidigare så underlättar vi för flera underleverantörer, allt från producenter, distributörer och restaurangägare säger Per-Åke Sörman (C) kommunstyrelsens vice ordförande.

Redan idag fattas beslut om att tidigarelägga perioden för uteserveringar till 23e mars. Detta för att ge restauranger en större möjlighet att klara de ekonomiska påfrestningar de utsätts för. Det innebär att de som sökt och fått beviljat tillstånd för uteservering senare i vår och vill öppna tidigare kommer att få möjlighet att göra detta. Det är under förutsättning att polismyndigheten har möjlighet att hantera tillståndsfrågorna.

Örebro kommun har också för avsikt att brådskande fatta beslut om att ge de restauranger som fått uteserveringstillstånd ge anstånd för betalningen.

– Kommunen ska i goda tider vara en möjliggörare för näringslivet och i svåra tider ska kommunen underlätta med de medel som står till buds. Varje företag är viktigt för ett starkt näringsliv som är motorn för hela Örebro kommun, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Att främja ett livskraftigt Örebro som kan klara de ekonomiska effekter som coronaviruset medför samlar ett stöd även utanför den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

– Örebros näringsliv är hårt ansträngt nu. Då är det av vikt att vi drar åt samma håll och försöker hitta vägar fram. Vi moderater har flera åtgärder vi kommer att diskutera med de styrande som skulle främja det lokala näringslivet. Nu är inte tid för politiskt tjafs, nu är tid för handling. För Örebros bästa, säger Anders Åhrlin (M) kommunalråd.