Nu ska tjuvar kunna portas från butiker!

Publicerat på torsdag 25 februarinyhet

SVT Nyheter: 25 feb 2021; UPPDATERAD IDAG 13:17, PUBLICERAD IDAG 05:30

Stölder, hot och stökigheter är en del av vardagen för många handlare runt om i landet. Men från och med den 1 mars kan det bli ändring på det – då kan nämligen butiker börja porta tjuvar efter beslut från åklagare.

– Lagen kommer att göra skillnad, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk handel.

Svensk handel har under många år arbetat för att handlare ska kunna känna en större trygghet på jobbet. Därför var det ett glädjande besked när riksdagen antog den nya lagen om tillträdesförbud den 27 januari i år.

– Vi tror att det här kan bli ett bra verktyg, säger Per Geijer.

Känt problem

Att butiker har problem med stölder är inget nytt problem. Svensk handels senaste trygghetsbarometer för 2020 visade att var tredje butik blivit utsatt för stöld under viss vecka.

Lagen innebär att en åklagare kan besluta om tillträdesförbud för en person som upprepade gånger snattat från en butik. Det kan också röra sig om hot och våld mot personal. Efter att polisanmälan kommit in tar åklagaren beslutet som sedan prövas i domstol.

Gäller inte unga under 15 år

Om personen döms så får denne inte besöka butiken under ett år, men portningen kan även förlängas. Om personen bryter mot förbudet kan man dömas till sex månaders fängelse. Personer under 15 år kan dock inte portas.

I videoklippet ovan berättar säkerhetschefen Per Geijer om vilka vilken typ av förbrytare som han tror kan stoppas med den nya lagen.

Länk till inslaget