Hyresvärdarna missnöjda med hyresstödets utformning

Publicerat på Tuesday, August 18news

Möjligheten till tillfälligt sänkta lokalhyror för verksamheter som drabbats särskilt hårt av coronapandemin har varit helt avgörande för många företags överlevnad. Men för fastighetsägarna kan det skapa problem när de måste agera mellanhand.Se mer