Den 18 mars: Möte med Näringsdepartementet inbokat!

Publicerat på onsdag 3 marsnyhet

I februari skrev vi tillsammans med 27 städer ett Öppet brev till regeringen där vi krävde svar på vad regeringen tänker göra för att stötta våra hårt drabbade medlemsföretag. Nu är ett möte inbokat med Näringsdepartementet.

”Med anledningen av det upprop som 28 stadskärnor gick ut med den 16 februari har statssekreterare Emil Högberg hos näringsminister Ibrahim Baylan på Näringsdepartementet nu bokat in ett möte för att ta del av vår bild av stadskärnornas utmaningar. Vi kommer förmedla de krav vi gick ut med i uppropet och kräva svar på vad regeringen tänker göra. Mötet äger rum den 18 mars.”

Vi återkommer med mer info efter mötet/ Stina Storm