fr

17 dec - 18 dec

Örebro Kammarkör Sjunger in julen 2021

event

Örebro Kammarkör Sjunger in julen 2021

Biljetterna hittar du via länken: https://www.ticketmaster.se/search?keyword=%C3%B6rebro%20kammark%C3%B6r

Från och med 1 december behöver du ett vaccinationsbevis för att kunna delta i de sammankomster i Örebro pastorat där vi räknar med att deltagarantalet blir över 100 personer.

Förutom vaccinationsbeviset kommer även giltig legitimation att behövas. Dessa uppgifter kommer inte att sparas av oss, efter att de har kontrollerats vid entrén. Saknas vaccinationsbevis och/eller legitimation, kan insläpp inte ske.

Några grupper är undantagna: de som är under 18 år och de som kan visa ett intyg från hälso- och sjukvården som styrker att vaccination inte kan ske.

S:t Nicolai Kyrkan