Citys rekommenderade öppettider HT-2020 (gäller fr.om. 1 sept).
Öppettiderna kan variera mellan verksamheterna då detta endast är en rekommendation.

Rekommenderade öppettider
Vardagar 10:00-19.00   Vågen/Krämaren   10:00-19:00
Lördagar 10:00-17.00   Vågen/Krämaren   10:00-17:00
Söndagar 12:00-16:00  Vågen/Krämaren    11:00-17:00

Avvikande öppettider 2020
Rekommenderade öppettider2021 City