Tillfällig justering av Citys rekommenderade öppettider.
Öppettiderna kan variera mellan verksamheterna då detta endast är en rekommendation.
Justeringen gäller tills vidare.

Rekommenderade öppettider
Vardagar 11:00-18.00   Vågen/Krämaren   10:00-19:00
Lördagar 11:00-16.00   Vågen/Krämaren   10:00-17:00
Söndagsstängt                 Vågen/Krämaren  11:00-17:00

 

Avvikande öppettider 2020