Text

Marknadsafton 2020 är inställd.
Välkommen 2021

Information!
Vi har idag bestämt att ställa in Marknadsafton 2020.
Nästa år kör vi naturligtvis som vanligt om inget oförutsett händer.

Med vänlig hälsning, City Örebro
Växeltelefon 019-10 24 90
Öppen: mån-tors 09-17, fre 09-15

Anmälningsblankett

Text

Tack för din beställning

Prislista 2020

UTSTÄLLARVILLKOR – MARKNADSAFTON 4 juni 2020

1. Anmälningarna är bindande och registreras i den ordningen de kommer in. Betalning  sker inom tio dagar från fakturadatum. City Örebro förbehåller sig rätten att göra ändringar i turordning samt fördelning av utrymme då detta är nödvändigt för att tillgodose alla besökarnas intresse.

2. Den hyrda platsen får ej överlåtas (varken helt eller delvis) utan City Örebros medgivande.

3. Verksamheten måste ha F-skattsedel för att medverka på Marknadsafton. Företag med godkänt kassaregister har företräde. Undantag kan göras i de fall City Örebro bedömer att sortiment som erbjuds kompletterar det totala utbudet. Exempel på detta kan vara att sortimentet är Lokalproducerat och eller närodlat.

4. Som utställare har du tillgång till din marknadsplats fr.o.m. 18.00 dagen innan Marknadsafton, dvs den 3 juni 2020.

5. Marknadsståndet ska vara på plats senast kl 8:00 på marknadsdagen. City Örebro förbehåller sig rätten att hyra ut platsen ….senast kl 8:00 Alla bilar ska vara borta kl 9:00 (gäller ej bilar med P-tillstånd) Bilar som står felplacerade kan komma att bogseras bort /bötfällas. Marknadsståndet får ej nedmonteras eller flyttas under Marknadsaftons öppettider 10:00 – 22:00.

6. Utställaren ansvarar för att utställningsmaterialet är undanplockat efter avslutad marknad.
City Örebro ansvarar ej för utställningsmaterial.

7. Vid avbokning senast den 1 maj 2020 återbetalas halva utställaravgiften. Vid senare avbokning återbetalas ej avgiften. Missnöje med plats eller dålig försäljning är ej giltigt skäl för att få pengarna tillbaka.

8. Försäljning får endast ske av det sortiment som anges i ansökan, missbruk av detta kan innebära att man riskerar att mista sin plats.

9. Vi rekommenderar att Marknadsafton 2020 är kontantfri.

10. De företag som står på marknaden och som omfattas av kassalagen ska kunna uppvisa att kassaregistret är godkänt (tillverkardeklarerat och att kontrollenheten är certifierad). I de fall livsmedel säljs ska erforderliga tillstånd kunna uppvisas.

11. Genom att anmäla er till Marknadsafton 2020 så förbinder ni er att följa dessa bestämmelser.

City Örebro, Drottninggatan 17, 702 10 ÖREBRO
Kontaktperson: Nina Dahlström – E-post: marknadsafton@cityorebro.com – Tel. 019-10 24 90