Vad tycker du om Järntorget?

Published on Monday, May 24news

Hej!
Vad brukar du göra på Järntorget? När på dygnet vistas du på torget? Hur upplever du Järntorget? 

Besvara enkäten nedan och bidra med viktig kunskap för att utveckla Örebro. 
Länken nedan tar dig till enkäten  

https://www.orebro.se/5.76912c7d1790da724d33c545.html