Kostnadsfritt wifi i Örebro city

Published on Tuesday, May 10news

Kumbro Stadsnät har installerat ett öppet WiFi i centrala Örebro. Gratis WiFi är en uppskattad service för såväl Örebroare som turister och bidrar till att öka attraktiviteten i stadskärnan. Nätet täcker in följande områden:

  • Henry Allards park
  • Järntorget
  • Teaterplan
  • Fisktorget
  • Stortorget
  • Våghustorget
  • Kungsgatan
  • Köpmangatan
  • Drottninggatan
  • Örebro Skatepark

Nätverket heter: _Orebro Wifi