Tu

26 Apr

Klubb Bubbla våravslutning

19:00event

 Maria Maunsbach – aktuell med Lucky Lada och jag.
 Henrik Bergqvist – berättarmästare.
 Antonia Eriksson – scenpoet och instagram-inspiratör.
 Årets Ninja – Singer/songwriter.

Nya China