Söndag
12:00-16:00

Visa alla öppettider
  Öppet nu   Stänger inom 15 min

18 juni-10 september Open Art

OpenART är Skan­di­na­viens största biennal för samtids­konst i det offent­liga rummet och pågår under tolv veckor i Örebro. Den femte upplagan av OpenART förbinder sig ännu en gång till att vända upp och ner på staden, med konst som över­raskar, fängslar och inspi­rerar.

Samtids­konst från hela världen samlas i Örebro för att till­fäl­ligt bli en del av stads­kärnan och det offent­liga rummet. Alla har möjlighet att uppleva konsten utan inträ­des­bil­jett. Under OpenART blir staden en plats för publiken att uppleva och samlas kring konsten. Dess­utom bjuder OpenART in till projekt och akti­vi­teter, guidade visningar och peda­go­giska program.

Stads­land­skapet förvandlas till ett livfullt potpurri där konst i alla dess former leker tittut med stadens invå­nare och besö­kare. På väntade och ovän­tade platser inva­derar konsten stadens gator, köpcenter, kulturscener, fasader, Svartån, runt slottet och i parkerna.

Varje upplaga, ställer OpenART ut 100 konst­verk, skapade av samtida konst­närer, lokalt och inter­na­tio­nellt kända. Bien­nalen har varit värd åt en mängd ekobring­ande verk så som BadBad Boy (Tommi Toija, 2013), The Big Yellow Rabbit (Floren­tijn Hofman, 2011), Bunny Project (Conny Blooms morots­bomber, 2009) och Spectacle Agnostico (Spegel­kyrkan av Kent Karlsson, 2008). Verken är endast ett fåtal av de många krea­tioner som genom åren givit en fanta­si­eg­gande guld­kant åt stads­rummet.

72 konst­närer från 20 länder i Europa, USA, Asien och Syda­me­rika ställer ut på OpenART 2015. Utställ­ningen omfattar flera olika konst­när­liga processer, instal­la­tion, skulptur, måleri, foto, ljud, video och inter­ak­tiva konst­verk. 130 konst­verk visas på 80 platser runt om i centrala Örebro. Ett särskilt fokus i år ligger på samtida kine­sisk konst. Ett samar­bete mellan obero­ende konstin­ten­dent Feng Boyi och OpenART direktör Lars Jonnson ser tretton samtida konst­närer från Kina att delta i två utställ­ningar som ger en säll­synt inblick i samtida kine­sisk konst.

OpenART verkar för att utmana upple­velsen av konst och vill samti­digt främja en lokal och inter­na­tio­nell konst­di­alog.


Information

http://openart.se/2015/sv/
18 juni till 10 september