Öppet nu   Stänger inom 15 min
master-olof

15/10 Mäster Olof

Mäster Olof
15 okt kl 19.00
Teater Martin Mutter, (samarrangemang)

I Mäster Olof får vi följa den unge Olof i dennes kamp mot den Påvliga kyrkan. Han strider för reformation och förnyelse.

”I min version av Mäster Olof låter jag alla karaktärer ta plats i min kropp. Visshet möts av tvivel, mod förgiftas av feghet, självuppoffringens höga ansats grusas av prestige och inställsamhet. Den unge Olof slits mellan patriarkala krafter, Konungen och Kyrkan. Likt demoner kräver dessa fadersgestalter att Olof ska tala för deras sak och underkasta sig deras respektive lag och moral. Högtidlig idealism förbyts i vardagens pragmatism. Rösterna är starka. För och emot, rätt och fel, vi manipulerar och intrigerar. Kroppen blir ett slagfält, en krigsskådeplats i ett åsiktskrig där en röst knappt hinner tystna innan en ny kombattant höjer sitt svärd.

Ett centralt tema i August Strindbergs Mäster Olof är frågan; vem ska få
tillgång till predikstolen?